CALL US AT

Kita selalu sangka pemberian sahaja sudah cukup sebagai pengganti diri.
Namun hakikatnya, tiada yang lebih berharga daripada masa yang diluangkan bersama keluarga.

Hari Raya ini, ikuti perjalanan Dan yang akhirnya ‘dipandu’ hatinya untuk pulang ke kampung halaman walaupun sibuk mengejar impian.

Setiap kereta ada kisah
perjalanannya.
Apa pula kisah anda?

Kongsi video in dengan yang tersayang.

Sama ada penjimatan untuk pembelian kereta atau hadiah bernilai lebih RM100,000, kami memberi anda lebih banyak sebab untuk meraikan musim perayaan ini apabila anda memilih myTukar Certified!

NIKMATI DISKAUN SEHINGGA RM27,000
UNTUK KERETA MYTUKAR CERTIFIED TERPILIH!

Cari antara pelbagai pilihan kereta myTukar Certified pada musim perayaan ini untuk nikmati diskaun hebat.

MENANG PERCUTIAN 6H4M
UNTUK 2 ORANG KE KOREA BERNILAI RM11,600

Mulai sekarang hingga 19 Mei, beli kereta myTukar Certified untuk menjadi antara 5 pemenang bertuah yang berpeluang memenangi percutian 6H4M untuk 2 orang ke Korea!

MENANG TV ANDROID
PHILIPS 43” BAHARU

BERNILAI RM1,799

Mulai sekarang hingga 19 Mei, beli kereta myTukar Certified untuk menjadi antara 11 pemenang bertuah yang akan pandu pulang model terkini TV Android Philips 43″!

KAP PETROL PERCUMA BERNILAI RM100

Jadilah antara 300 pembeli pertama kereta myTukar Certified mulai sekarang hingga 19 Mei untuk dapatkan kad petrol percuma bernilai RM100!

Semua kereta myTukar Certified kami lengkap dengan:

  • Pemeriksaan 160-Mata
  • Jaminan 5-Hari Pulangan Wang
  • Waranti 12 Bulan Untuk Enjin Dan Kotak Gear
  • Dijamin Tiada Gangguan Perbatuan
  • Dijamin Tiada Kerosakan Akibat Kemalangan Serius

Pilihan kami untuk anda:

Terma dan Syarat:

1. Diskaun ini hanya sah untuk pelanggan yang telah mendaftar sebelum 15 Oktober 2023 melalui pautan yang diberikan oleh Phei Yong.

2. Selepas pendaftaran, diskaun ini akan dihantar kepada pelanggan menerusi e-mel.

3. Diskaun ini mesti ditebus sebelum 15 November 2023.

4. Diskaun ini hanya sah jika pelanggan melengkapkan langkah-langah berikut sebelum 15 November 2023: bawa kereta ke Pusat Baik Pulih Kereta myTukar untuk pemeriksaan percuma, tempah slot perkhidmatan dengan caj RM500, dan hantar kereta untuk semburan cat pada masa yang dijadualkan.

5. Jika pelanggan gagal menebus diskaun ini sebelum 15 November 2023, sebarang pulangan wang, rebat, atau pampasan tidak akan ditawarkan.

6. myTukar berhak untuk menambah, memotong, atau meminda mana-mana terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

条款:

1. 此折扣仅适用于10月15日之前使用培永所提供的链接来签订的客户。

2. 我们将于签订之际,通过电邮形式向客户提供此折扣。

3. 此折扣必须于2023年11月15日前兑换。

4. 客户必须于2023年11月15日前完成以下步骤,此折扣方才有效:驾驶汽车至myTukar翻新中心进行免费汽车检测,并付费500.00令吉预约服务时段,再于预约时间把汽车送往进行喷漆服务。

5. 若客户无法在2023年11月15日前兑换此折扣,则不会提供任何退款、回扣或补偿。

6. myTukar保留随时添加、删除或修改这些条款的权利,恕不另行通知。

Terms and Conditions:

1. This discount is only applicable to customers who sign up for it by 15 October 2023 via the link provided by Phei Yong.

2. Upon signing up, this discount will be made available to customers through an email.

3. This discount must be redeemed by 15 November 2023.

4. This discount is only valid if customers complete the following steps by 15 November 2023: bring their car to the myTukar Refurbishment Centre for a free car inspection, book a service slot with a fee of RM500.00, and send their car for the spray paint service at the scheduled time.

5. In the event that customers fail to redeem this discount by 15 November 2023, no refund, rebate, or compensation will be offered.

6. myTukar reserves the right to add, remove, or modify these terms and conditions at any time without prior notice.